DANH MỤC SẢN PHẨM

Dự án

Hệ thống hồ sinh học kiểm soát sự cố do nước thải Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal

Ngày 14-09-2021 Lượt xem: 257

Hệ thống hồ sinh học kiểm soát sự cố do nước thải cho Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal nhằm mục đích bảo vệ môi trường, khắc phục sự cố, xây dựng bổ sung công trình kiểm soát sự cố do nước thải. Dự án do Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp tự động hóa SH Việt Nam là nhà thầu chính thi công, Viện khoa học và kĩ thuật môi trường (IESE) – trường đại học Xây Dựng là đơn vị tư vấn thiết kế.

Dự án được khởi công vào đầu năm 2018, hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2018.

Hệ thống hồ sinh học kiểm soát sự cố do nước thải cho Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal nhằm mục đích bảo vệ môi trường, khắc phục sự cố, xây dựng bổ sung công trình kiểm soát sự cố do nước thải. Dự án do Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp tự động hóa SH Việt Nam là nhà thầu chính thi công, Viện khoa học và kĩ thuật môi trường (IESE) – trường đại học Xây Dựng là đơn vị tư vấn thiết kế.

Dự án được khởi công vào đầu năm 2018, hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2018.

Hình 1: Dự án hồ sinh học kiểm soát sự cố do nước thải

 

Hình 2: Hệ thống tủ điện hồ sự cố

 

Hình 3: Nhà quan trắc và hệ thống tủ điện tại kênh xả thải

 

Hình 4:Tủ điện quan trắc và tủ lấy mẫu tự động

 

Hình 5: Hệ thống điều khiển Scada

 

Hình 6: Hệ thống quan trắc nước thải

 

Hình 7: Kênh xả thải sau 1 năm đi vào hoạt động

0937734555