DANH MỤC SẢN PHẨM

Hệ thống tự động hóa

Dự án hệ thống hồ sinh học và xử lý nước thải Formosa Hà Tĩnh

Ngày 16-07-2021 Lượt xem: 590

Dự án hệ thống hồ sinh học kiểm soát sự cố, chỉ thị sinh học và xử lý nước thải bổ sung cho khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

 

Giao diện trạm bơm:

 

 

 

 

Nhà điều hành

 

 

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HT HỒ SINH HỌC

 

Trạm bơm công nghiệp

 

Tủ điện phòng hạ thế

 

Tủ điện phòng Trung thế

0937734555